Tính năng:

– đăng nhập tài khoản Shopee.

– hiển thị số tin nhắn chưa đọc, số đơn hàng mới.

– chuyển nhanh đến trang trò chuyện của Shopee (ứng với mỗi tài khoản).

– chuyển nhanh đến trang quản lý đơn hàng của Shopee (ứng với mỗi tài khoản).

– chuyển nhanh đến trang quản lý sản phẩm của Shopee (ứng với mỗi tài khoản).

 • Mở tab “Tài khoản” trên ứng dụng H-Shopee.

1. Thêm tài khoản mới

 • Click vào nút “Thêm tài khoản”, cửa sổ đăng nhập sẽ hiện ra.
 • Nhập username/email/số điện thoại (0xxxxxxxxx) và mật khẩu.
 • Click vào nút “Đăng nhập”.
 • Click “Hủy” nếu muốn hủy việc thêm tài khoản.

*** Trường hợp tài khoản bật xác minh bằng tin nhắn SMS, cửa sổ nhập OTP sẽ hiện ra.

 • Nhập mã xác nhận được gửi về điện thoại.
 • Click vào nút “Gửi lại” để nhận mã xác nhận mới.

2. Đăng nhập lại tài khoản

 • Click vào nút “Đăng nhập lại”.
 • Nếu đăng nhập lại thành công, 1 cửa sổ thông báo sẽ hiện ra. Click vào nút “OK” để tiếp tục sử dụng ứng dụng.

 • Trường hợp đăng nhập thất bại (do mật khẩu thay đổi) thì bạn cần nhập lại thông tin và đăng nhập như trường hợp “Thêm tài khoản mới”.

3. Xóa tài khoản khỏi ứng dụng

 • Click vào nút “Xóa” để xóa tài khoản khỏi ứng dụng.

4. Thao tác với tài khoản

 • Click chuột phải vào tài khoản muốn chọn, 1 menu sẽ hiện ra với các tùy chọn: “Chat”, “Quản lý đơn hàng”, “Quản lý sản phẩm”.
 • Chọn 1 mục tương ứng với các chức năng sau (ứng dụng sẽ chuyển sang tab “Trình duyệt web”):

“Chat”: mở trang trò chuyện của Shopee.

“Quản lý đơn hàng”: mở trang quản lý đơn hàng của Shopee.

“Quản lý sản phẩm”: mở trang quản lý sản phẩm của Shopee.

VD: Chat

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *