Tính năng:

– tự động gửi tin nhắn tới danh sách người dùng trên Shopee.

 • Mở tab “Nhắn tin hàng loạt” trên ứng dụng H-Shopee.
 • Chọn shop cần gửi tin nhắn ở danh sách shop (bên trái).

1. Lấy danh sách người dùng

 • Chọn loại danh sách người dùng.

Có 2 loại: “đã gửi tin nhắn” “đã đặt hàng”. Đối với những người “đã đặt hàng” thì có thêm các tùy chọn: “Chờ xác nhận”, “Chờ lấy hàng”, “Đang giao”, “Hoàn thành”, “Đã hủy”, “Trả hàng” “Tất cả”.

 • Click vào nút “Lấy danh sách” để tải danh sách người dùng về.
 • Chọn người dùng trong danh sách bằng cách check vào các ô CheckBox của mỗi người dùng.

2. Thêm, xóa, chỉnh sửa mẫu tin nhắn

2.1. Thêm mẫu tin nhắn mới

 • Click vào nút “Thêm tin nhắn”. Một tin nhắn mới với nội dung trống sẽ được thêm vào.
 • Nhập nội dung tin nhắn và hình ảnh đính kèm (bỏ trống nếu không muốn đính kèm ảnh)
 • Click vào nút để hoàn thành.

2.2. Xóa mẫu tin nhắn

 • Click vào nút 🗑️ để xóa mẫu tin nhắn.

2.3. Chỉnh sửa mẫu tin nhắn

 • Click vào nút 🖉để chỉnh sửa mẫu tin nhắn.
 • Chỉnh sửa nội dung tin nhắn và ảnh đính kèm.
 • Click vào nút để hoàn thành.

3. Thiết lập cài đặt gửi tin nhắn

 • Chọn các tin nhắn muốn gửi bằng cách check vào ô CheckBox của mỗi tin nhắn.
 • Click chọn 1 trong 2 tùy chọn:

“Gửi ngẫu nhiên 1 tin nhắn từ danh sách đã chọn”

“Gửi lần lượt các tin nhắn đã chọn”

 • Điều chỉnh thời gian chờ giữa 2 tin nhắn và thời gian chờ giữa 2 khách hàng.

4. Gửi tin nhắn

 • Click vào nút “Gửi tin nhắn” để bắt đầu gửi tin nhắn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *