Tính năng:

– chỉnh sửa thông tin sản phẩm

– theo dõi sự thay đổi giá của các sản phẩm tương tự trên Shopee.

 • Mở tab “Quản lý sản phẩm” trên ứng dụng H-Shopee.
 • Chọn shop cần chỉnh sửa thông tin sản phẩm ở danh sách shop (bên trái).
 • Đợi ứng dụng tải danh sách sản phẩm từ Shopee về.

1. Cập nhật thông tin của 1 sản phẩm

Cách 1: Sửa nhanh thông tin tên, giá và số lượng sản phẩm

 • Click đúp chuột vào tên/giá/số lượng của sản phẩm muốn chỉnh sửa.
 • Nhập giá trị mới.
 • Nhấn “Enter” hoặc click chuột sang vùng khác.

*** Lưu ý: Đối với các sản phẩm có nhiều biến thể, mẫu mã. Tính năng sửa nhanh giá, số lượng sẽ không hoạt động.

Cách 2: Sửa thông tin chi tiết của sản phẩm

 • Click vào nút “Chi tiết” của sản phẩm muốn chỉnh sửa (vui lòng đợi ứng dụng lấy thông tin chi tiết của sản phẩm), cửa sổ “Chi tiết sản phẩm” sẽ hiện ra.

 • Chỉnh sửa thông tin sản phẩm.
 • Click vào nút “Lưu” để cập nhật giá trị mới lên Shopee.
 • Click vào nút “Hủy” để hủy việc cập nhật.

Cách 3: Chỉnh sửa thông tin sản phẩm bằng trình duyệt

 • Click vào hình ảnh của mỗi sản phẩm để mở trang chỉnh sửa sản phẩm của Shopee (ứng dụng sẽ chuyển sang tab “Trình duyệt web”).

 • Chỉnh sửa thông tin sản phẩm tương tự như trên trình duyệt.

2. Cập nhật hàng loạt thông tin của nhiều sản phẩm

 • Chọn sản phẩm muốn chỉnh sửa bằng cách check vào các ô CheckBox của mỗi sản phẩm.
 • Click vào nút “Cập nhật hàng loạt” để mở cửa sổ cài đặt “Chỉnh sửa hàng loạt” (giữ phím “Shift” trong khi click chuột để thực hiện luôn việc cập nhật mà không phải mở cửa sổ cài đặt).

 • Thay đổi các giá trị cài đặt
 • Click vào nút “Lưu” để cập nhật giá trị thay đổi lên Shopee.
 • Click vào nút “Hủy” để hủy việc cập nhật.

3. Xuất thông tin sản phẩm ra file Excel (backup)

 • Click vào nút “Xuất file Excel”

 • Chọn vị trí lưu và tên file.
 • Click vào nút “Save” để bắt đầu việc xuất file.
 • Click vào nút “Cancel” để hủy việc xuất file.
 • Vui lòng đợi cho đến khi quá trình xuất file hoàn tất.

4. Theo dõi và nhận thông báo thay đổi giá từ các shop cạnh tranh

Tính năng: sau khi thêm 1 sản phẩm của shop cạnh tranh vào danh sách theo dõi thì bạn sẽ nhận được thông báo mỗi khi sản phẩm đó có sự thay đổi về giá. Từ đó bạn có thể điều chỉnh giá của sản phẩm tương ứng để tăng tính cạnh tranh trên Shopee.

 • Click vào nút “Sản phẩm liên quan”.

 • Cửa sổ sản phẩm liên quan hiện ra.
 • Click vào nút “Theo dõi” để thêm sản phẩm vào danh sách theo dõi.
 • Click vào nút “Bỏ theo dõi” để xóa sản phẩm khỏi danh sách theo dõi.

5. Xóa sản phẩm khỏi shop

 • Click vào nút “Xóa” để xóa sản phẩm khỏi shop.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *