Tính năng:

– tải danh sách sản phẩm của 1 shop hoặc theo từ khóa.

– thay đổi thông tin của từng sản phẩm hoặc tất cả sản phẩm.

– đăng danh sách sản phẩm lên Shopee.

– xuất ra file Excel nhằm phục vụ cho chức năng đăng nhiều sản phẩm của Shopee.

 • Mở tab “Sao chép sản phẩm” trên ứng dụng H-Shopee.

1. Lấy danh sách sản phẩm

 • Nhập link shop/link sản phẩm/từ khóa.
 • Chọn cách sắp xếp và nhập số lượng sản phẩm muốn lấy về.
 • Click vào nút “Lấy danh sách” để lấy danh sách sản phẩm.
 • Vui lòng đợi cho đến khi quá trình lấy danh sách hoàn tất.

2. Thay đổi thông tin 1 sản phẩm

Cách 1: Thay đổi nhanh thông tin tên, giá và số lượng sản phẩm

 • Click chuột vào tên/giá/số lượng của sản phẩm muốn chỉnh sửa.
 • Nhập giá trị mới

*** Lưu ý: Đối với các sản phẩm có nhiều biến thể, mẫu mã, tính năng sửa nhanh giá, số lượng sẽ không hoạt động (ô giá trị có màu nhạt hơn).

Cách 2: Thay đổi thông tin chi tiết của sản phẩm

 • Click vào nút “Chi tiết” của sản phẩm muốn chỉnh sửa (vui lòng đợi ứng dụng lấy thông tin chi tiết của sản phẩm), cửa sổ “Chi tiết sản phẩm” sẽ hiện ra.

 • Chỉnh sửa thông tin.
 • Click vào nút “Lưu” để lưu giá trị vừa thay đổi.
 • Click vào nút “Hủy” để hủy việc chỉnh sửa.

*** Lưu ý: Đối với các sản phẩm có nhiều biến thể, mẫu mã, tính năng sửa nhanh giá, số lượng sẽ không hoạt động (ô giá trị có màu nhạt hơn).

3. Chỉnh sửa thông tin hàng loạt

 • Chọn sản phẩm muốn chỉnh sửa bằng cách check vào các ô CheckBox của mỗi sản phẩm.
 • Click vào nút “Sửa hàng loạt” để mở cửa sổ cài đặt “Chỉnh sửa hàng loạt” (giữ phím “Shift” trong khi click chuột để thực hiện luôn việc chỉnh sửa mà không phải mở cửa sổ cài đặt).

 • Thay đổi các giá trị cài đặt
 • Click vào nút “Lưu” để lưu giá trị vừa thay đổi.
 • Click vào nút “Hủy” để hủy việc chỉnh sửa.

4. Xóa sản phẩm khỏi danh sách

 • Click vào nút “Xóa” để xóa sản phẩm khỏi shop.

5. Xuất thông tin sản phẩm ra file Excel (sử dụng để đăng nhiều sản phẩm trên website)

 • Chọn sản phẩm muốn xuất ra file bằng cách check vào các ô CheckBox của mỗi sản phẩm.
 • Click vào nút “Xuất file Excel”.

 • Chọn vị trí lưu và tên file.
 • Click vào nút “Save” để bắt đầu việc xuất file.
 • Click vào nút “Cancel” để hủy việc xuất file.
 • Vui lòng đợi cho đến khi quá trình xuất file hoàn tất.

*** Lưu ý: khi sử dụng tính năng lưu file Excel, chức năng xử lý lại ảnh và đóng dấu ảnh sẽ không có tác dụng.

6. Đăng sản phẩm lên Shopee

 • Chọn shop muốn đăng sản phẩm lên bằng cách check vào các ô CheckBox của mỗi shop.
 • Chọn sản phẩm muốn đăng lên bằng cách check vào các ô CheckBox của mỗi sản phẩm.
 • Click vào nút “Đăng sản phẩm” để đăng sản phẩm lên Shopee.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *