Tính năng:

– thực hiện like chéo giúp tăng lượng like sản phẩm.

– thực hiện follow chéo giúp tăng lượng follow shop.

 • Mở tab “Tăng like & follow” trên ứng dụng H-Shopee.

1. Thêm mới

 • Click vào nút “Thêm mới”.
 • Chọn shop đi like, follow từ danh sách tài khoản đã đăng nhập.
 • Nhập username của shop muốn nhận follow.
 • Nhập link của sản phẩm muốn nhận like.
 • Click vào nút để hoàn thành.

2. Xóa

 • Click vào nút 🗑️để xóa yêu cầu.

3. Chỉnh sửa

 • Click vào nút 🖉để chỉnh sửa yêu cầu.
 • Chỉnh sửa shop đi like, follow, shop nhận follow và link sản phẩm nhận like (tương tự phần thêm mới).
 • Click vào nút để hoàn thành.

4. Cập nhật lại điểm số

 • Click vào nút để cập nhật lại điểm số.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *