Tính năng:

– sử dụng tương tự như trình duyệt thông thường.

– cho phép chuyển đổi nhanh chóng giữa các tài khoản S

  • Mở tab “Trình duyệt web” trên ứng dụng H-Shopee.

  • Thao tác với trình duyệt web

– Click chuột trái vào shop => mở trang “Kênh Người Bán”

– Click chuột phải vào shop, chọn “Chat” => mở trang “Shopee Chat”

– Click chuột phải vào shop, chọn “Quản lý đơn hàng” => mở trang “Quản Lý Đơn Hàng”

– Click chuột phải vào shop, chọn “Quản lý sản phẩm” => mở trang “Quản Lý Sản Phẩm”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *